Stručni izlet – BALKAN EXPRESS

Program puta stručne ekskurzije Odsjeka za arheologiju BALKAN EXPRESS
JUŽNA SRBIJA, KOSOVO, MAKEDONIJA, SJEVERNA GRČKA, ALBANIJA, CRNA GORA
9.–20. 5. 2018. nalazi se u prilogu:

Balkan Express