Obavijest

U ČETVRTAK 30. 11. 2017. U 14.00 SATI (FOND I)
DR. SILVIA AMICONE (SVEUČILIŠE U TÜBINGENU)
ODRŽAT ĆE GOSTUJUĆE PREDAVANJE:

Pottery Making Recipes at the Dawn of the Metal Age:
Insights into the Selection and Processing of Raw Materials
in Prehistoric Balkans

PREDAVANJE JE OBAVEZNO ZA STUDENTE KOJI SLUŠAJU KOLEGIJE:
NEOLITIK HRVATSKE U KONTEKSTU SREDNJE I JUGOISTOČNE EUROPE
OSNOVE EGEJSKE ARHEOLOGIJE
EGEJSKA ARHEOLOGIJA
ARHEOLOGIJA KRAJOLIKA – AMBIJENTI, NASELJA I KOMUNIKACIJE