Djelatnici

Pročelnik (Head of the Department):
Dr. sc. Hrvoje Potrebica, izvanredni profesor
soba f 103, e-mail: hpotrebi@ffzg.hr
konzultacije: ponedjeljkom od 9,30 do 11,30 sati

Zamjenik pročelnika (Deputy Head of the Department):
Dr. sc. Marcel Burić, docent
soba f 8, e-mail: mburic@ffzg.hr
konzultacije u ljetnom semestru:
srijedom od 11,00 do 12,30 sati; četvrtkom 12.30 do 14.00 sati

Tajnica Odsjeka (Secretary of Department):
Željka Vukelić
tel. 00385 1 6060 777, e-mail: zvukelic@ffzg.hr
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka, 10,00 do 12,00 i 13,00 do 15,00 sati
soba f 19

 

Dr. sc. Vinka Bubić, asistentica
soba f 20, e-mail: vibubic@gmail.com
konzultacije: srijedom od 12,30 do 14,00 sati

Dr. sc. Marcel Burić, docent
soba f 8, e-mail: mburic@ffzg.hr
konzultacije u ljetnom semestru:
srijedom od 11,00 do 12,30 sati; četvrtkom 12.30 do 14.00 sati
i po dogovoru.

Dr. sc. Dino Demicheli, docent
soba f 7, e-mail: ddemiche@ffzg.hr
konzultacije: četvrtkom od 9,00 do 11,00 sati

Dr. sc. Aleksandar Durman, redoviti profesor
soba f 105, e-mail: adurman@ffzg.hr
konzultacije: ponedjeljkom od 13,30 do 14,30 sati
srijedom od 11,00 do 12,00 sati

Dr. sc. Krešimir Filipec, izvanredni profesor
soba f 2, e-mail: kresimir.filipec@ffzg.hr
konzultacije: utorkom od 12:30 do 14,00 sati i srijedom od 11,00 do 13,00 sati

Dr. sc. Zdravka Hincak, izvanredna profesorica
soba f 3, e-mail: zhincak@ffzg.hr
konzultacije: prema dogovoru

Dr. sc. Mirja Jarak, izvanredna profesorica
soba f 4, e-mail: mjarak@ffzg.hr
konzultacije: ponedjeljkom od 11,00 do 13,00 sati

Dr. sc. Iva Kaić, viša asistentica
soba f 20, e-mail: ikaic@ffzg.hr
konzultacije: srijedom od 11,00 do 12,00 sati

Dr. sc. Ivor Karavanić, redoviti profesor
soba f 9, e-mail: ikaravan@ffzg.hr
konzultacije: četvrtkom od 11,00 do 12,00 sati

Dr. sc. Janja Mavrović Mokos, poslijedoktorandica
soba f 103, e-mail: jmavrovi@ffzg.hr
konzultacije: ponedjeljkom od 12,30 do 13,30 sati

Dr. sc. Marina Milićević Bradač, redovita profesorica
soba f 7, e-mail: mladen.bradac@zg.htnet.hr
konzultacije: ponedjeljkom od 10,00 do 10,45 sati
utorkom od 11,15 do 12,00 sati
i po dogovoru

Dr. sc. Ina Miloglav, docentica
soba f 105, e-mail: imilogla@ffzg.hr
konzultacije: ponedjeljkom od 11,00 do 13,00 sati

Dr. sc. Ana Pavlović, docentica
soba f 5, e-mail: apavlovi3@ffzg.hr
konzultacije: utorkom od 9,00 do 12,00

Dr. sc. Hrvoje Potrebica, izvanredni profesor
soba f 103, e-mail: hpotrebi@ffzg.hr
konzultacije: ponedjeljkom od 9,30 do 11,30 sati

Dr. sc. Danijela Roksandić, poslijedoktorandica
soba f 10, e-mail: daroksan@ffzg.hr
konzultacije: utorkom od 11,00 do 12,30 sati

Martina Rončević, dipl. arheologinja, dokumentaristica
soba f 105, e-mail: mroncevi@ffzg.hr

Dr. sc. Mirjana Sanader, redovita profesorica
soba f 20, e-mail: msanader@ffzg.hr
konzultacije: utorkom od 12,00 do 14,00 sati

Dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, stručna suradnica
soba f 20, e-mail: zsimic@ffzg.hr
konzultacije: ponedjeljkom i srijedom od 11,00 do 12,30

Dr. sc. Rajna Šošić-Klindžić, docentica
soba f 9, e-mail: rsosic@ffzg.hr
konzultacije: utorkom od 10,00 do 11,00 sati
srijedom od 15,00 do 17,00 sati

Dr. sc. Marija Šiša-Vivek, viša asistentica
soba f 17, e-mail: msvivek@ffzg.hr

Dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, redovita profesorica
soba f 8, e-mail: ttgregl@ffzg.hr
konzultacije: srijedom od 11,00 do 12,00 sati
četvrtkom od 11,00 do 12,00 sati

Dr. sc. Helena Tomas, izvanredna profesorica
soba f 1, e-mail: htomas@ffzg.hr
konzultacije u zimskom semestru: utorkom od 15,00 do 17,00 sati
konzultacije u ljetnom semestru: utorkom od 14,00 do 15,00 sati
srijedom od 14,00 do 16,00 sati

Dr. sc. Domagoj Tončinić, docent
soba f 20, e-mail: dtoncini@ffzg.hr
konzultacije u zimskom semestru: srijedom od 14,00 do 16,00 sati
konzultacije u ljetnom semestru: utorkom od 14,00 do 16,00 sati

Dr. sc. Nikola Vukosavljević, viši asistent
soba f 18, e-mail: nvukosav@ffzg.hr
konzultacije: srijedom od 10,00 do 12,00

mag. archaeol. Miroslav Vuković, viši tehničar
soba f 105, e-mail: mivukovic@ffzg.hr

VANJSKI SURADNICI

Vanjski suradnici u zimskom semestru ak. godine 2014./2015.

 1. Dr. sc. Daria Ložnjak-Dizdar, znanstvena suradnica (Institut za arheologiju, Zagreb) – Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini, 2 sata predavanja tjedno, dldizdar@iarh.hr
 2. Dr. sc. Mario Šlaus, znanstveni savjetnik (Odsjel za arheologiju HAZU) – Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima – 2 sata predavanja tjedno, mslaus@hazu.hr
 3. Dr. sc. Tatjana Tkalčec, viša znanstvena suradnica (Institut za arheologiju, Zagreb) – Arheologija kasnoga srednjega vijeka – 2 sata predavanja tjedno, ttkalcec@iarh.hr
 4. Dr. sc. Ana Azinović Bebek, znastvena suradnica (Hrvatski restauratorski zavod) – Arheologija i povijest srednjeg vijeka – 2 sata predavanja tjedno, aazinovic@h-r-z.hr
 5. Jana Škrgulja, dipl. arheologinja – Opća srednjovjekovna arheologija – 2 sata seminara tjedno, jana.skrgulja@gmail.com
 6. Daniel Rafaelić, dipl. povjesničar – Arheologija i mediji – 2 sata predavanja tjedno, drafaelic@ffzg.hr

Vanjski suradnici u ljetnom semestru ak. godine 2014./2015.

 1. Dr. sc. Jacqueline Balen, muzejska savjetnica (Arheološki muzej u Zagrebu) 2 sata vježbi tjedno, jbalen@amz.hr
 2. Marina Gregl, dipl. arheolog, preparator (Arheološki muzej u Zagrebu) – Konzervacija arheološkog materijala – 2 sata vježbi tjedno, mgregl@amz.hr
 3. Dr. sc. Tatjana Lolić, znanstvena suradnica (Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel Zagreb) 2 sata vježbi tjedno, tanja_lolic@yahoo.com
 4. Dr. sc. Goran Bilogrivić, asistent (Odsjek za povijest, Sveučilište u Zagrebu) – Rani srednji vijek u Hrvatskoj – 2 sata predavanja tjedno- Srednjovjekovna nacionalna arheologija – 2 sata vježbi tjedno, gbilogri@ffzg.hr
 5. Pia Šmalcelj, vanjska suradnica – Uvod u srednjovjekovnu arheologiju – 2 sata predavanja tjedno, piasmalcelj@gmail.com
 6. Prof. dr. sc. Damir Mihelić, redoviti profesor (Zavod za anatominu, histologiju i embriologiju, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) – Zooarheologija: osnove animalne osteologije – 2 sata preavanja tjedno, damir.mihelic@vef.hr