Featured post

Terenska nastava u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021.

Poštovane kolegice i kolege,
dragi studenti arheologije,

Odsjek za arheologiju organizirat će terensku nastavu u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021.

S obzirom na neizvjesnost situacije prouzročene virusom COVID-19 te okolnosti nepredviđenih epidemioloških mjera prednost će imati studenti koji ove godine zbog završetka studija moraju odraditi terensku nastavu.

Niže u tekstu nalaze se detaljne smjernice za svaku godinu studija arheologije.

  1. Molimo studente prve godine Preddiplomskog studija arheologije da ne upisuju izborni kolegij Terenski rad – terenska nastava 1 već odaberu druge izborne kolegije. Terensku nastavu mogu odraditi do kraja preddiplomskog studija.

  2. Molimo studente druge godine Preddiplomskog studija arheologije da ne upisuju izborni kolegij Terenski rad – terenska nastava 2 već odaberu druge izborne kolegije. Ukoliko imaju upisan Terenski rad – terenska nastava 1 od prošle godine mogu ga ostaviti upisanog i odraditi iduće godine.

  3. Studenti treće godine Preddiplomskog studija koji nemaju od ranije upisan Terenski rad – terenska nastava 1 ili Terenski rad – terenska nastava 2 moraju ove godine upisati i odraditi Terenski rad – terenska nastava 3.

  Studenti treće godine Preddiplomskog studija arheologije koji nisu do sada odradili Terenski rad – terenska nastava 1 ili Terenski rad – terenska nastava 2, a imaju upisane te kolegije od prethodnih akademskih godina, ove godine moraju odraditi tu terensku nastavu.

  Molimo studente treće godine Preddiplomskog studija arheologije koji imaju odrađen  Terenski rad – terenska nastava 1, a upisan i neodrađen Terenski rad – terenska nastava 2 da ispišu kolegij Terenski rad – terenska nastava 2 i ako im u tom slučaju nedostaju bodovi za završetak studija neka odaberu neki drugi izborni kolegij iz ponude Odsjeka.

  Jedna terenska nastava obavezna je za završetak Preddiplomskog studija arheologije.

  4. Studenti II. semestra Diplomskog studija arheologije – antičkog smjera, kojima je Terenska nastava obavezan kolegij ove godine moraju odraditi terensku nastavu.

  Molimo studente II. semestra Diplomskog studija arheologije na ostalim smjerovima, kojima je Terenska nastava izborni kolegij, a žele ga upisati, da upišu dovoljan broj ECTS-a i bez Terenske nastave u slučaju da se ista neće moći realizirati ove akademske godine.

  5. Studenti IV. semestra Diplomskog studija arheologije – antičkog smjera, kojima je terenska nastava obavezan kolegij, a koji ga nisu odradili prošle godine, ove godine moraju odraditi terensku nastavu. Onima koji su bili na terenu koji je vodio Odsjek za arheologiju ili na studentskom projektu FFZG pod mentorstvom članova Odsjeka priznat će se odrađena terenska nastava.

  Studenti IV. semestra Diplomskog studija arheologije na ostalim smjerovima, kojima je Terenska nastava izborni kolegij, a imaju ga upisanog od prošle akademske godine, ove godine moraju odraditi terensku nastavu. Onima koji su bili na terenu koji je vodio Odsjek za arheologiju ili na studentskom projektu FFZG pod mentorstvom članova Odsjeka priznat će se odrađena terenska nastava.

  Ispitni rokovi iz svih kolegija terenske nastave bit će otvoreni u travnju, lipnju i rujnu.

  Podsjećamo studente da je za izvršenje svih obaveza prema kolegiju Terenska nastava na svim razinama studija potrebno ispuniti formulare o obavljenoj terenskoj nastavi. Formulari koje ispunjavaju studenti i voditelji istraživanja nalaze se na Omegi.

  Za sve nedoumice i dodatna pojašnjenja molimo obratite se odsječkoj koordinatorici za terensku nastavu doc. dr. sc. Ini Miloglav na imiloglav@ffzg.hr .

Featured post

Prijave tema diplomskih radova u akademskoj godini 2020/2021.

Mole se studenti Diplomskog studija arheologije (III. semestar) da najkasnije do 19. veljače 2021. prijave teme diplomskih radova na e-mail tajništva arheologija@ffzg.hr. Obrazac molbe i više informacija dostupno je u desnom izborniku > STUDIJ > Diplomski rad. Pristanak mentora, umjesto potpisa na obrascu molbe, dovoljno je proslijediti e-mailom zajedno s priloženim popunjenim obrascem molbe.

Molbe će se odobravati na sjednici Vijeća Odsjeka za arheologiju.

JAVNA OCJENA TEME DOKTORSKOG RADA VESNE ZMAIĆ KRALJ

Javna ocjena teme doktorskog rada Vesne Zmaić Kralj pod naslovom Pomorska trgovina Bizanta na istočnom Jadranu na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se u petak, 19. ožujka u 10 h u Zbirci Odsjeka za arheologiju A-018. Mentor: dr. sc. Bartul Šiljeg, znanstveni suradnik (Institut za arheologiju, Zagreb)

Povjerenstvo za ocjenu teme:

1. prof. dr. sc. Mirja Jarak
2. dr. sc. Ivana Ožanić Roguljić, viša znanstvena suradnica (Institut za arheologiju, Zagreb)
3. dr. sc. Bartul Šiljeg, znanstveni suradnik (Institut za arheologiju, Zagreb)

JAVNA OCJENA TEME DOKTORSKOG RADA ANKICE ODŽA

Javna ocjena teme doktorskog rada Ankice Odža pod naslovom Eneolitičke osnove ranoga brončanog doba u Bosni i Hercegovini na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se u petak, 5. ožujka u 14 h putem Skypea. Mentor: izv. prof. dr. Marcel Burić

Povjerenstvo za ocjenu teme:

1. prof. dr. sc. Tihomila Težak Gregl
2. nasl. doc. dr. sc. Jacqueline Balen
3. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić

Početak nastave na kolegiju Informatika za arheologe

Nastava na kolegiju “Informatika za arheologe” počet će 5. 3. 2021. u 13:15 sati prema objavljenom rasporedu nastave. Nastava će se održavati na daljinu putem sustava Omega. Svi studenti upisani u ISVU (Studomat) bit će upisani u Omegu prije početka nastave kako bi mogli sudjelovati u online nastavi. Ostale informacije o kolegiju bit će dostupne putem sustava Omega.

Nositelj kolegija: dr. sc. Goran Zlodi, izv. prof. (gzlodi@ffzg.hr)

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – IVAN KUKIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                                IVAN KUKIĆ
Akademska godina upisa                        2018./2019.
Datum obrane diplomskog rada:           9. ožujka 2021. u 10 h sati preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                          Pontsko-kavkaski utjecaji na konjsku opremu starijeg željezno doba međuriječja Save, Drave i Dunava

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, predsjednica povjerenstva
Julia Katarina Kramberger Fileš, mag. arheo., članica povjerenstva
Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, mentor i član povjerenstva

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525 
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20

VAŽNO – nastava na kolegijima Umjetnički obrt klasičnog razdoblja, Osnove klasične arheologije II i Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije

UMJETNIČKI OBRT KLASIČNOG RAZDOBLJA
ODRŽAVANJE NASTAVE 2021.

Redovita nastava na kolegiju održava se on-line.
Nastava je ponedjeljkom od 8 do 9 i 30 sati (kao prema rasporedu redovite nastave).
Nastava se održava preko sustava SKYPE.

Potrebno je da se svaki polaznik prijavi na Omegu zbog služenja prezentacijama za učenje iz udžbenika i zbog primanja obavijesti. Sve obavijesti šalju se preko Omege.
Lozinka predmeta Umjetnički obrt… je: umjobrt20

Potrebno je da svaki polaznik pošalje svoje CALL-NAME za Skype prof. Ani Pavlović.
Oblik ispita je esej.
Sve upute za pisanje eseja bit će na Omegi.

Posebno upozorenje za one koji su lani odslušali kolegij, ali nisu položili: moraju se ponovo prijaviti na Omegu.

 

OSNOVE KLASIČNE ARHEOLOGIJE II.
NAČIN ODRŽAVANJA NASTAVE U AKAD. GOD. 2020/21.

Marina Milićević Bradač
mmilicev@ffzg.hr

Nastava u ljetnom semestru odvija se u potpunosti on-line.
Za praćenje nastave morate se prijaviti na Omegu.
Lozinka predmeta Osnove klasične arheologije II: osnkalss220

Nastava se ne održava u realnom vremenu, što znači da nemate kolizije niti pretrpani raspored, jer prezentacije na Omegi možete pogledati kad god vam je zgodno i više puta, koliko vam treba.

Na Omegu ću stavljati power-point prezentacije koje obrađuju jedno po jedno poglavlje iz obvezne ispitne literature. Dio je već na Omegi, pa će prezentacije nastaviti na poglavlja koja su objavljena.

Obavijesti o prezentacijama i predavanjima dobivat ćete preko oglasnog prostora na Omegi.

Za sva pitanja i nejasnoće, na raspolaganju sam vam i na mailu.

Budući da sve lani upisane studente moramo obrisati s Omege, svi koji lani nisu položili ispit moraju se ponovo prijaviti na Omegu.

 

CIVILIZACIJA STAROG VIJEKA + PROSEMINAR IZ ANTIČKE MITOLOGIJE
ODRŽAVANJE NASTAVE 2021.

Nastava na spojenim kolegijima Civilizacija staroga vijeka i Proseminar iz antičke mitologije održava se on-line.
Civilizacija starog vijeka održava se ponedjeljkom od 11 do 12 i 30 sati – predavač Marina Milićević Bradač, red. prof.
Proseminar iz antičke mitologije održava se utorkom od 9 i 30 do 11 sati – predavač Ana Pavlović, doc.

Nastava se održava on-line preko sustava MICROSOFT TEAM.
Upute za spajanje na Microsoft Team nalaze se na Omegi na stranici kolegija Proseminar iz antičke mitologije.

Svi se moraju prijaviti na Omegu na dva odvojena kolegija:
Civilizacija starog vijeka, lozinka je redovi
Proseminar iz antičke mitologije, lozinka je teogonija17

Ispit iz kolegija Civilizacija starog vijeka je esej.
Ispit iz kolegija Proseminar iz antičke mitologije je on-line test.
Student dobiva zajedničku ocjenu predmeta koja je srednja vrijednost dvije ocjene, iz eseja i iz on-line testa.
Prvo se polaže kolokvij on-line Proseminar iz antičke mitologije.
Ocjena iz kolokvija uvjet je za dobivanje ocjene iz eseja i onda zajedničke ocjene koja se upisuje u ISVU.

Budući da sve lani upisane studente moramo obrisati s Omege, svi koji lani nisu položili ispit moraju se ponovo prijaviti na Omegu.

Obavijest o kolegiju Svakodnevni život u rimskim provincijama 2

Poštovani studenti,

obavještavamo vas da se izborni kolegij Svakodnevni život u rimskim provincijama 2 (VI. semestar preddiplomskog studija) neće izvoditi ovaj semestar zbog kratkoročno preuzetih neodgodivih obaveza nositelja kolegija. Ljubazno molimo da odaberete neki drugi izborni kolegij u ponudi semestra.

Zahvaljujemo na razumijevanju.