JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA SLAVICE BOŠNJAK

Javna obrana teme doktorskog rada Slavice Bošnjak pod naslovom Metalurgija bakra u eneolitičkim zajednicama sjeverne Hrvatske na Doktorskome studiju arheologije održat će se u petak, 19. travnja 2024. u 10:00 h u A-018, mentorica doc. dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin

Povjerenstvo za ocjenu teme:
1. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić
2. dr. sc. Slobodan Miko, znanstveni savjetnik (Hrvatski geološki institut)
3. doc. dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin