JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA TOMISLAVA KIŠA

Javna obrana teme doktorskog rada Tomislava Kiša pod naslovom Hramovi, svetišta i sveta mjesta u rimskoj provinciji Dalmaciji na Doktorskome studiju arheologije održat će se u ponedjeljak, 15. srpnja 2024. u 10:00 h u A-018, mentori izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli i dr. sc. Ljubica Perinić, znanstvena savjetnica (HAZU, Odsjek za arheologiju)

Stručno povjerenstvo za ocjenu teme:

1. doc. dr. sc. Ana Pavlović

2. doc. dr. sc. Inga Vilogorac Brčić

3. izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli

4. dr. sc. Ljubica Perinić, znanstvena savjetnica (HAZU, Odsjek za arheologiju)

5. dr. sc. Ivan Radman-Livaja, viši znan. suradnik (Arheološki muzej u Zagrebu)