JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – IVAN PENDELIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                       IVAN PENDELIĆ
Akademska godina upisa                2022./2023.
Datum obrane diplomskog rada:   4. 7. 2024. u 12:30h u A-018
Tema diplomskog rada:                  Arheološka analiza nalaza s utvrde Gumnik u Bosiljevu kod Čazme

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Red. prof. dr. sc. Mirja Jarak, predsjednica povjerenstva
2. Doc. dr. sc. Ivana Škiljan, članica povjerenstva i mentorica
3. Mag. archaeol. Petra Jeršek, članica povjerenstva