JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – TENA SOKIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                         TENA SOKIĆ
Akademska godina upisa                2019./2020.
Datum obrane diplomskog rada    27. 9. 2023. u 10 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Analiza keramičkih nalaza iz kasnosrednjovjekovnog gradišta Sveti Ivan Trnava kraj Gornjih Bogićevaca

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. Jana Škrgulja, asistentica, članica povjerenstva
3. nasl. doc. dr. sc. Tatjana Tkalčec (Institut za arheologiju), mentorica i članica povjerenstva