JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – SARA FABIJANIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                           SARA FABIJANIĆ

Akademska godina upisa                  2014./2015.

Datum obrane diplomskog rada:     27. 02. 2023. u 9.30 h u Fondu 2

Tema diplomskog rada:                    Antički Mljet

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Ana Pavlović, predsjednica komisije
2. doc. dr. sc. Vinka Matijević, član komisije
3. dr. sc. Josip Parat, viši asistent, mentor i član komisije