JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA JERE DRPIĆA

Javna obrana teme doktorskog rada Jere Drpića pod naslovom Rimske ceste u promjenjivom krajoliku međurječja Save, Drave i Dunava od 1.-5. st., na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se u srijedu, 22. veljače 2023. u 11:00h u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018), mentorica dr. sc. Ivana Ožanić Roguljić, znanstvena suradnica (Institut za arheologiju, Zagreb)