JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – ANDREA BEKAFIGO

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                              ANDREA BEKAFIGO
Akademska godina upisa                    2019./2020.
Datum obrane diplomskog rada        26. rujna 2022. u 14:00 sati u dvorani Fond 1
Tema diplomskog rada:                       Paleopatologija gornjopaleolitičkih lovaca-skupljača na prostoru Europe

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, predsjednik komisije
2. prof. dr. sc. Ivor Janković (Institut za antropologiju, Zagreb), komentor i član komisije
3. prof. dr. sc. Ivor Karavanić, mentor i član komisije