JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – ANTONIA PUŠIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                           ANTONIA PUŠIĆ
Akademska godina upisa                   2019./2020.
Datum obrane diplomskog rada:      21. srpnja 2022. u 10.00 h u dvorani F-1
Tema diplomskog rada:                     Prikazi vojnika na rimskim kamenim spomenicima u Dalmaciji i južnoj Panoniji

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. dr. sc. Domagoj Tončinić, izv. prof. – predsjednik povjerenstva
2. dr. sc. Mirna Cvetko, poslijedoktorandica – članica povjerenstva
3. dr. sc. Iva Kaić, doc. – članica povjerenstva i mentorica