JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – DEA IVAŠIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                              DEA IVAŠIĆ
Akademska godina upisa                     2019./2020.
Datum obrane diplomskog rada        15. 7. 2022. u 13:00 sati u F-1
Tema diplomskog rada:                       Komparativna analiza prehrambenih strategija na avaroslavenskom nalazištu Stari Jankovci i starohvatskom nalazištu Stranče-Gorica

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Jana Škrgulja, asistentica, predsjednica povjerenstva
2. Petra Jeršek, asistentica, članica povjerenstva
3. Akademik Mario Šlaus, (HAZU), mentor i član povjerenstva