Odgoda nastave

U ponedjeljak, 16. svibnja 2022. neće se održati nastava iz kolegija Ranosrednjovjekovna plastika (11h, A-018) zbog bolesti prof. dr. sc. Mirje Jarak.