Poziv na gostujuće predavanje dr. sc. Margarite Gleba

Pozivamo Vas na predavanje pod naslovom Eating, dressing, building in the past: archaeology of organic materials u srijedu 11. svibnja 2022.g. u 09:30, u dvorani Fond 1. Izlaganje će održati dr. sc. Margarita Gleba, docentica sa Sveučilišta u Padovi. Predavanje je organizirano u okviru istraživačkog projekta Stvaranje europskih identiteta – hrana, tekstil i metali u željeznom dobu između Alpa, Panonije i Balkana (IronFoodTexMet), (IP-2020-02-2371).