JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – LAURA ŠEJIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                               LAURA ŠEJIĆ
Akademska godina upisa                      2019./2020.
Datum obrane diplomskog rada          30. studenoga 2021. u 11:00 sati preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                        Grobovi s navalnim oružjem starijeg željeznog doba u sjevernoj Hrvatskoj

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, doc., predsjednica komisije
2. dr. sc. Marcel Burić, izv. prof, član komisije
3. dr. sc. Hrvoje Potrebica, red. prof., mentor i član komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20