Obavijest – 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) za akademsku godinu 2021./22.
Drugi krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 1. veljače 2022.- 1. kolovoza 2022. s time da mobilnosti mora završiti najkasnije 30.9.2022.
Tekst Natječaja sa posebnim Uputama za studente FIlozofskog fakulteta nalazi se na: https://web2020.ffzg.unizg.hr/international/odlazni-studenti-croatian-only/erasmus-smp-strucna-praksa/
Krajnji rok za online prijave je 30.4.2022. u 12h (podne), ali postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava.