Početak nastave na Odsjeku za arheologiju

Poštovane studentice i studenti,

redovita nastava za studente preddiplomskih i diplomskih studija Filozofskog fakulteta počinje u ponedjeljak, 11. listopada 2021. prema rasporedu.

Zbog godišnjeg skupa Hrvatskog arheološkog društva koji se održava od 11.-15. listopada te terenskih istraživanja koja su u tijeku neki nastavnici Odsjeka za arheologiju započinju s nastavom kasnije:

Svi nastavnici Katedre za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju započet će s nastavom 18. listopada (Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, Doc. dr. sc. Zrinka Šimić Kanaet, Doc. dr. sc. Iva Kaić, Dr. sc. Mirna Cvetko)

Prof. dr. sc. Helena Tomas od 18. listopada.

Prof. dr. sc. Ivor Karavanić od 18. listopada.

Izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić od 18. listopada (obavijest studentima 1. godine – Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske izvodi prof. Rajna Šošić Klindžić; Arheološki praktikum na preddiplomskom i diplomskom studiju počinje također od 18. listopada).

Prof. dr. sc. Krešimir Fiilipec i asistentica Jana Škrgulja od 18. listopada.

Prof. dr. sc. Mirja Jarak od 18. listopada.

Izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli od 18. listopada.

Doc. dr. sc. Danijela Roksandić od 18. listopada.

Kolegiji Arheologija bioloških ostataka, Zooarheologija te Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji započinju od 18. listopada.

Prof. dr. s. Marina Milićević Bradač i doc. dr. sc. Ana Pavlović započinju s nastavom redovno od 11. listopada.

Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica i doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos započinju s nastavom redovno od 11. listopada.

Izv. prof. dr. sc. Marcel Burić započinje s nastavom redovno od 11. listopada.

Dr. sc. Tatjana Tkalčec, nasl. doc. započinje s nastavom redovno od 11. listopada.

Izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav započinje s nastavom redovno od 11. listopada (Arheološki praktikum na preddiplomskom i diplomskom studiju počinje od 18. listopada  i početak nastave izvodi izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić).

Anita Dugonjić započinje s nastavom redovno od 11. listopada.

NAPOMENA: Ostali nastavnici Odsjeka koji nisu na popisu počinju redovno od 11. listopada.