Susret sa studentima 1. godine preddiplomskog studija na Odsjeku za arheologiju

Prezentacija sa susreta sa studentima 1. godine preddiplomskog studija 7. listopada 2021. u 14:30 h u dvorani Fond 1:

SASTANAK-1.god.preddipl.7.10.2021