Obavijest o upisima na diplomske studije za ak. god. 2021./2022.

Obavijest o prijavama za upis na diplomske studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2021./2022. nalazi se na glavnoj fakultetskoj mrežnoj stranici.

Sve potrebne i autorizirane informacije o prijavama, razredbenom postupku i upisima nalazit će se na glavnoj mrežnoj stranici upisa u diplomske studije: https://diplomski-upisi.ffzg.unizg.hr/ 

ROK za prijavu je 24. rujna 2021. do 14 sati.