Obavijest studentima o terenskoj nastavi na lokalitetu Prisunjača

Arheološka istraživanja i terenska nastava na lokalitetu Prisunjača u Vođincima kraj Vinkovaca održat će se od 13. – 25. 09. 2021.

Slobodna su dva mjesta za studente koji moraju odraditi terensku nastavu u ovoj akademskoj godini.

Prijave: doc. dr.sc. Ina Miloglav, imiloglav@ffzg.hr