JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MIA MARIJAN

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                              MIA MARIJAN
Akademska godina upisa                       2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:          28. svibnja 2021. u 10 sati A-018
Tema diplomskog rada:                         Arheološki dokazi o kontroliranoj upotrebi vatre u domaćinstvima kasnog brončanog doba na nalazištu Kalnik Igrišče

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Ina Miloglav
2. dr. sc. Andreja Kudelić, zn. suradnik
3. doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos