Odobrene teme diplomskih radova 2020./2021.

Na sjednici vijeća Odsjeka za arheologiju održanoj 5. ožujka 2021. odobrene su teme i mentori diplomskih radova u ak. god. 2020./2021.

Studenti su pojedinačno putem e-maila dobili odobrene suglasnosti.