JAVNA OCJENA TEME DOKTORSKOG RADA IGORA MIHAJLOVIĆA

Javna ocjena teme doktorskog rada Igora Mihajlovića pod naslovom Razvoj brodskog naoružanja na trgovačkim brodovima od 1450. do 1650. godine prema nalazima iz hrvatskog podmorja na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se u petak, 26. ožujka u 12.30 h u A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju). Mentorica: nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek, znan. suradnica (Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb)

Povjerenstvo za ocjenu teme:
prof. dr. sc. Krešimir Filipec
nasl. doc. dr. sc. Tatjana Tkalčec, viša znan. suradnica (Institut za arheologiju, Zagreb)
nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek, znan. suradnica (Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb)