JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MATEA ANĐELOVIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                        MATEA ANĐELOVIĆ
Akademska godina upisa                 2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada:    26. veljače 2021. u 10.15 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                   Rimske putne postaje na području sjeverne Hrvatske u kasnoantičkim itinerarima

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Iva Kaić, predsjednica komisije
2. doc. dr. sc. Ana Pavlović, članica komisije
3. dr. sc. Vinka Matijević (mentorica), poslijedoktorandica, članica komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20