JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – ILIJA CIKAČ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                          ILIJA CIKAČ
Akademska godina upisa                  2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada:     11. prosinca 2020. u 11 h sati preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                    Keramički i litički skupovi nalaza s nalazišta Alilovci – Lipje

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, predsjednica povjerenstva
Julia Katarina Kramberger Fileš, mag. arheo., članica povjerenstva
Izv. prof. dr. sc Marcel Burić, član povjerenstva

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525 
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20