JAVNA OCJENA TEME DOKTORSKOG RADA JANE ŠKRGULJA

Javna ocjena teme doktorskog rada Jane Škrgulja pod naslovom Arheologija identiteta na primjeru kasnoantičke Dalmacije i južne Panonije (5. i 6. stoljeće) na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se u petak, 2. listopada u 11 h u A-018. Mentor: prof. dr. Krešimir Filipec.

1. nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek, zn. suradnica (Hrvatski restauratorski zavod)
2. prof. dr. sc. Hrvoje Gračanin
3. prof. dr. sc. Krešimir Filipec