VAŽNA OBAVIJEST O TERMINIMA ZA SLANJE ESEJA – V. ROK (Prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač

Marina Milićević Bradač
mmilicev@ffzg.hr

Kad šaljete esej kao privitak poruke, u poruci obvezno napišite za KOJI KOLEGIJ ŠALJETE ESEJ i za KOJI DATUM ISPITA.

DATUM ISPITA                       ROK ZA PREDAJU ESEJA      KOLEGIJ

8. rujna 2020.5. rujna 2020.  u 12 hFenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
8. rujna 2020.5. rujna 2020.  u 12 hCivilizacija starog vijeka
8. rujna 2020.5. rujna 2020.  u 12 hOsnove egejske arheologije
10. rujna 2020.7. rujna 2020.  u 12 hRimska klasična arheologija
10. rujna 2020.7. rujna 2020.  u 12 hEgejska arheologija
10. rujna 2020.7. rujna 2020.  u 12 hOsnove klasične arheologije I.
11. rujna 2020.8. rujna 2020. u 12 hUmjetnički obrt klasičnog svijeta
11. rujna 2020.8. rujna 2020. u 12 hOsnove klasične arheologije II.

Krajnji rok za predaju eseja je točno 12 sati (podne), zavisi za koji se kolegij i kojeg datuma prijavljujete. To je krajnji rok za slanje eseja, ne i obvezni rok. Eseje možete početi slati nakon što se otključaju prijave za ispitne rokove u ISVU i nakon što ste se prijavili za ispit u ovom roku.

Poruka na kojoj je vrijeme slanja npr. 12’03 krajnjeg roka neće se uzimati u obzir za taj rok. Morat ćete prijaviti ponovo idući rok, a u ISVU ću vam upisati „0“.

Odgovor ćete dobiti do datuma ispita i imate vremena na datum ispita do 12 sati (podne) da mi odgovorite hoćete li prihvatiti ocjenu ili ne. Ako do tada ne dobijem odgovor smatrat ću da prihvaćate ocjenu i unijet ću je u ISVU.

Oprez! Kod izrade eseja vodite računa da vam slikovni materijal i ostalo ne prelaze veličinu dopuštenu za slanje OBIČNIM MAILOM.