JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MIA SENKO

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                           MIA SENKO
Akademska godina upisa                   2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada:      10. rujna 2020. u 11.00 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                      Brak u antičkom Rimu

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Iva Kaić, predsjednica komisije
2. dr. sc. Vinka Matijević, poslijedoktorandica, članica komisije
3. doc. dr. sc. Ana Pavlović, članica komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20