VAŽNA OBAVIJEST O TERMINIMA ZA SLANJE ESEJA (prof. Milićević Bradač) – II. rok

Marina Milićević Bradač
mmilicev@ffzg.hr

Kad šaljete esej kao privitak poruke, u poruci obvezno napišite za KOJI KOLEGIJ ŠALJETE ESEJ i za KOJI DATUM ISPITA.

DATUM ISPITA                       ROK ZA PREDAJU ESEJA      KOLEGIJ

23. lipnja 2020.21. lipnja 2020. u 12 hUmjetnički obrt klasičnog razdoblja
23. lipnja 2020.21. lipnja 2020. u 12 hCivilizacija starog vijeka
24. lipnja 2020.22. lipnja 2020. u 12 hRimska klasična arheologija
24. lipnja 2020.22. lipnja 2020.  u 12 hOsnove Egejske arheologije
25. lipnja 2020.23. lipnja 2020. u 12 hOsnove klasične arheologije II.
25. lipnja 2020.23. lipnja 2020. u 12 hFenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
26. lipnja 2020.24. lipnja 2020. u 12 hOsnove klasične arheologije I.
26. lipnja 2020.24. lipnja 2020. u 12 hEgejska arheologija

Krajnji rok za predaju eseja je točno 12 sati (podne), zavisi za koji se kolegij i kojeg datuma prijavljujete. To je krajnji rok za slanje eseja, ne i obvezni rok. Eseje možete početi slati nakon što se otključaju prijave za ispitne rokove u ISVU i nakon što ste se prijavili za ispit u ovom roku. Ako kanite ići na ispit na II. rok ili III. rok, nemojte slati esej do 19. lipnja 2020.

Poruka na kojoj je vrijeme slanja npr. 12’03 krajnjeg roka neće se uzimati u obzir za taj rok. Morat ćete prijaviti ponovo idući rok, a u ISVU ću vam upisati „0“.

Odgovor ćete dobiti do datuma ispita i imate vremena na datum ispita do 12 sati (podne) da mi odgovorite hoćete li prihvatiti ocjenu ili ne. Ako do tada ne dobijem odgovor smatrat ću da prihvaćate ocjenu i unijet ću je u ISVU.

Oprez! Kod izrade eseja vodite računa da vam slikovni materijal i ostalo ne prelaze veličinu dopuštenu za slanje OBIČNIM MAILOM.