Odgoda nastave iz kolegija “Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta”

Odgađa se nastava iz kolegija “Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta” za petak 13. ožujka 2020. zbog spriječenosti predmetne nastavnice. O terminima nadoknade studenti će biti obaviješteni naknadno.