Odgoda nastave iz kolegija Osnove muzejskog rada za 13.3.2020.

Odgađa se nastava iz kolegija Osnove muzejskog rada za 13. ožujka 2020. u 11h u Fondu 1 zbog spriječenosti predmetne nastavnice. O terminima nadoknade studenti će biti obaviješteni naknadno.