Odgoda nastave iz kolegija Arheološki praktikum 29.11.2019.

Odgađa se nastava iz kolegija Arheološki praktikum u petak 29.11.2019.