Nastava iz kolegija Dokumentiranje arheoloških nalazišta i Načela arheoloških istraživanja 27. 11. 2019.

Redovna nastava iz kolegija Dokumentiranje arheoloških nalazišta održat će se danas, u srijedu 27. 11. 2019. Na nastavu su obavezni doći i studenti koji slušaju kolegij Načela arheoloških istraživanja.