Obavijest o održavanju nastave

Sva nastava Katedre za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju (nastavnici D. Tončinić, I. Kaić, V. Matijević i M. Vukov) održavat će se prema redovnom rasporedu.