Odgoda nastave iz kolegija Načela arheoloških istraživanja u ponedjeljak 25.11.2019.

U ponedjeljak, 25.11.2019., neće se održati nastava iz kolegija Načela arheoloških istraživanja. Odrada nastave biti će u terminu kolegija Dokumentiranje arheoloških nalazišta, u srijedu od 15.30-17.00. Na nastavu su obavezni doći studenti koji slušaju oba kolegija.