AMZ – poziv na predavanje Gravettian of Moravia: the Pavlovian mammoth hunters and their world

Arheološki muzej u Zagrebu
poziva Vas na predavanje u sklopu kulturnog programa
Four Seasons of Czech Culture

“Gravettian of Moravia:
the Pavlovian mammoth hunters and their world”

koje će se održati u srijedu, 16. siječnja u 19 sati
u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Predavanje će se održati na engleskom jeziku!
Ulaz je besplatan!