Odgoda nastave Načela arheoloških istraživanja

Odgađa se nastava iz kolegija Načela arheoloških istraživanja zbog spriječenosti nastavnice (14.01.). Odrada nastave održat će se u utorak, 15.01., u 17 sati u Fondu 1.