Javna obrana diplomskog rada – Saša Ćurčić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                                SAŠA ĆURČIĆ
Matični broj:                                            222576
Akademska godina upisa                       2009./10.
Datum obrane diplomskog rada           18. 12. 2018. u 09.30 sati u C-024

Tema diplomskog rada: Arhitektura minojskih palača

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Doc. dr. sc. Ana Pavlović, predsjednica povjerenstva
Doc. dr. sc. Iva Kaić, članica povjerenstva
Prof. dr. sc. Helena Tomas, članica povjerenstva