Obrana teme doktorskoga rada Edina Bujaka

Obrana teme doktorskoga rada Edina Bujaka na Poslijediplomskome doktorskome studiju arheologije pod naslovom „Kasnosrednjovjekovna groblja srednje Bosne održat će se u utorak, 13. studenoga 2018. s početkom u 11:00 h u dvorani F1. Mentor: Prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Stručno povjerenstvo:
1. Nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek (Hrvatski restauratorski zavod)
2. Izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak
3. Prof. dr. sc. Krešimir Filipec