Obavijest o gostujućem predavanju

Pozivamo vas na predavanje Javiera Mauricia Gonzalesa Škarića “Samaipata: svetište kulture pred-Inka i Inka na tromeđi Amazone, Anda i Chaca” u utorak, 20. studenoga 2018. u 9:30h u dvorani Fond I.

Predavač je radio kao ko-direktor PIAS: Proyecto de Investigaciones Arqueológicas Samaipata u sklopu zajedničkog projekta Sveučilista u Bonnu i Ministarstva Kulture Bolivije. Direktor njemačke strane je bio  Dr. Albert Meyers iz Sveučilista u Bonnu.