Upisi u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2018./2019.

Informacije o prijavama, razredbenom postupku i upisima u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2018./2019. objavljivat će se na web stranici http://upisi-diplomski.ffzg.hr.

Izbor pristupnika za upis u diplomski studij arheologije na Filozofskom fakultetu vršit će se na temelju prosjeka ocjena svih predmeta položenih na preddiplomskom studiju iskazanih na rang-listama, do popunjenja upisnih kvota.

Uvjeti za upis na diplomski studij arheologije su:

1.) Završen preddiplomski studij jednopredmetne ili dvopredmetne arheologije u trajanju od 6 semestara, ili

2.) Neki drugi preddiplomski studij uz obvezu polaganja svih navedenih razlikovnih ispita, kako slijedi:

Prapovijesna arheologija:
– Paleolitički lovci i sakupljači
– Neolitik Hrvatske u kontekstu jugoistočne i srednje Europe
– Brončano doba Hrvatske u kontekstu jugoistočne i srednje Europe
– Željezno doba Hrvatske u kontekstu jugoistočne i srednje Europe

Antička arheologija:
– Osnove klasične arheologije I
– Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku
– Antički gradovi u Hrvatskoj > Uvod u provincijalnu arheologiju (promijenjen naziv u 15./16.)
– Osnove ranokršćanske arheologije

Srednjovjekovna arheologija:
– Velika seoba naroda
– Rani srednji vijek u Hrvatskoj

Do kraja prve godine diplomskoga studija studenti su dužni položiti one razlikovne ispite koji se odnose na odabrani smjer studija (tj. za prapovijesni smjer treba položiti razlikovne ispite prapovijesne arheologije, za antički smjer razlikovne ispite antičke arheologije i za srednjovjekovni smjer razlikovne ispite srednjovjekovne arheologije), dok ostatak razlikovnih ispita treba položiti do kraja studija.