Javna obrana diplomskog rada – Ivan Vidović

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                              IVAN VIDOVIĆ
Akademska godina upisa                    2010./11.
Datum obrane diplomskog rada       18. 7. 2018. u 10.00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Rimske osteoteke s područja Livanjskog i Duvanjskog polja

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Prof. dr. sc. Mirjana Sanader
Doc. dr. sc. Domagoj Tončinić (mentor)
Dr. sc. Iva Kaić, poslijedoktorandica