Javna obrana diplomskog rada – Domagoj Bužanić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                              DOMAGOJ BUŽANIĆ
Akademska godina upisa                     2014./15.
Datum obrane diplomskog rada        18. 7. 2018. u 9.00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Kasnoantička konjanička oprema

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Prof. dr. sc. Mirjana Sanader
Doc. dr. sc. Domagoj Tončinić (mentor)
Dr. sc. Vinka Matijević, poslijedoktorandica