Javna obrana diplomskog rada – Petar Grubišić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                              PETAR GRUBIŠIĆ
Akademska godina upisa                     2013./14.
Datum obrane diplomskog rada         13. 7. 2018. u 10.00 sati u Fondu 1

Tema diplomskog rada: Antički spoliji na području Solina

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Doc. dr. sc. Ana Pavlović
Dr. sc. Vinka Matijević, poslijedoktorandica
Doc. dr. sc. Dino Demicheli