ROKOVI ZA KOLOKVIJ IZ „PROSEMINAR IZ ANTIČKE MITOLOGIJE“ u jesenskom ispitnom roku

ROKOVI ZA KOLOKVIJ IZ „PROSEMINAR IZ ANTIČKE MITOLOGIJE“ u jesenskom ispitnom roku

utorak I. rok 28.08.2018. u 8 sati Fond 1

utorak II. rok 04.09.2018. u 8 sati Fond 1

utorak III. rok 18.09.2018. u 8 sati Fond 1

Molim Vas, da se u tjednu kada planirate izaći na kolokvij javite na mail (apavlovi3@ffzg.hr) nekoliko dana ranije prije odgovarajućeg utorka, (najkasnije do ponedjeljka!!), kako bismo mogli pripremiti točan broj testova.

Bez položenog kolokvija ne može se pristupiti ispitu iz „Civilizacija starog vijeka“.