TRAIL 2018 (Training and Research in the Archaeological Interpretation of Lidar – Obuka i istraživanje u arheološkom tumačenju Lidara).

4. susret TRAIL (Training and Research in the Archaeological Interpretation of Lidar – Obuka i istraživanje u arheološkom tumačenju Lidara) namijenjen je istraživačima, te posebno doktorandima i poslijedoktorandima s ciljem usavršavanja znanja o arheološkoj interpretaciji Lidara kroz radionice i predavanja.

Više o četvrtom susretu TRAIL 2018 i registraciji možete pronaći na stranici:

https://trail.zrc-sazu.si/

Flyer_TRAIL_2018