Obrana teme doktorskoga rada Jelene Jovanović

Obrana teme doktorskoga rada Jelene Jovanović na Poslijediplomskome doktorskome studiju arheologije pod naslovom „U naručju Tanata: antička isejska nekropola Martvilo u svjetlu arheoloških istraživanja od 1976. do 1985. godine održat će se u utorak, 8. svibnja 2018. s početkom u 14:00 h u dvorani A-018. Mentor: Doc. dr. sc. Domagoj Tončinić

Stručno povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Mirjana Sanader
2. doc. dr. sc. Igor Borzić (Sveučilište u Zadru)
3. doc. dr. sc. Domagoj Tončinić