JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – LAURA ŠEJIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                               LAURA ŠEJIĆ
Akademska godina upisa                      2019./2020.
Datum obrane diplomskog rada          30. studenoga 2021. u 11:00 sati preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                        Grobovi s navalnim oružjem starijeg željeznog doba u sjevernoj Hrvatskoj

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, doc., predsjednica komisije
2. dr. sc. Marcel Burić, izv. prof, član komisije
3. dr. sc. Hrvoje Potrebica, red. prof., mentor i član komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20

 

 

9. međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry

Odsjek za arheologiju i Hrvatsko arheološko društvo pozivaju vas na 9. međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry koji će se održati 2. i 3. prosinca 2021. na online platformi:
https://hopin.com/events/metarh-2021

Program skupa dostupan je na stranicama:
https://metarh.ffzg.unizg.hr/

Upute za registraciju:

Kako biste se registrirali za skup, potrebno je posjetiti adresu:
https://hopin.com/events/metarh-2021

Na toj stranici trebate kliknuti na gumb “Join event” i potom na sljedećoj stranici unijeti svoje ime, prezime, e-mail adresu i lozinku kojom želite pristupati online sustavu na kojem se skup održava (hopin.com). Bitno je da ostane označeno polje “Attendees”! Potom trebate prihvatiti pravila korištenja tim sustavom (dodati kvačicu u za to predviđeno polje na stranici) i kliknuti na gumb “Sign up” ili “Sign in to join the event”. Tada se trebate prijaviti postojećim korisničkim računom ili se registrirati. Kada to napravite, potrebno je kliknuti na gumb “Complete order”. Sustav će vas potom registrirati za sudjelovanje na skupu.
Ne zaboravite se registrirati na vrijeme.

UPUTE ZA SUDIONIKE KONFERENCIJE:

1.Kako bi ste pristupili online konferenciji potrebno je posjetiti adresu  https://hopin.com/events/metarh-2021 (koristeći Google Chrome) te se registrirati u hopin sustav, ako je potrebno.

  1. Na lijevoj strani možete odabrati da li želite slušati pozvano predavanje (link Stage) ili sesije (link Sessions)
  2. Pitanja za prezentere mogu se postavljati isključivo putem opcije chat. Moderator će na kraju izlaganja pročitati vaša pitanja.
  3. Mikrofoni i kamere dopušteni su samo prezenterima i moderatorima.
  4. Program skupa dostupan je na web stranicama konferencije:

https://metarh.ffzg.unizg.hr/conference/9th-scientific-conference-methodology-archaeometry/

Obavijest – 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) za akademsku godinu 2021./22.
Drugi krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 1. veljače 2022.- 1. kolovoza 2022. s time da mobilnosti mora završiti najkasnije 30.9.2022.
Tekst Natječaja sa posebnim Uputama za studente FIlozofskog fakulteta nalazi se na: https://web2020.ffzg.unizg.hr/international/odlazni-studenti-croatian-only/erasmus-smp-strucna-praksa/
Krajnji rok za online prijave je 30.4.2022. u 12h (podne), ali postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava.

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – TOMISLAV KIŠ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                           TOMISLAV KIŠ
Akademska godina upisa                   2019./2020.
Datum obrane diplomskog rada:     15. studenoga 2021. u 15:30h u FOND 1
Tema diplomskog rada:                     Serapeji u Sakari i Aleksandriji između Amenhotepa III. i Teofila

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. izv. prof. Dino Demicheli, predsjednik povjerenstva
2. doc. dr. sc. Ana Pavlović, članica povjerenstva
3. prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač, mentorica i članica povjerenstva

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – LEO ŠILETIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                          LEO ŠILETIĆ
Akademska godina upisa                  2018./2019.
Datum obrane diplomskog rada:     12. studenoga 2021. u 9:30 h u A-018
Tema diplomskog rada:                    Antičko nasljeđe i moderni mediji: primjer video-igre Assassin’s Creed Odyssey

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Ana Pavlović, predsjednica povjerenstva
2. izv. prof. Dino Demicheli, član povjerenstva
3. prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač, mentorica i članica povjerenstva

Poziv za prijavu na studentski znanstveni skup na temu Civilizacijski i kulturni susreti

Dugogodišnja želja uredništva studentskog znanstvenog časopisa Pro tempore je održavanje znanstvenog skupa na kojemu bi imali priliku izlagati studenti, ali i svi drugi zainteresirani. Unatoč okolnostima pandemije, koja je pogodila cijeli svijet, uredništvo je – uz potporu Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – odlučilo održati znanstveni skup na temu Civilizacijski i kulturni susreti između 11. i 15. travnja 2022. godine (točan dan zbog nepredvidljivih okolnosti znat će se početkom mjeseca) u prostorima Fakulteta.

Znanstveni skupovi, kolokviji, okrugli stolovi i sl., dio su struke jednog povjesničara. Stoga ovim skupom uredništvo želi pružiti mogućnost učenja i sazrijevanja i na tom polju, prije svega studentima povijesti i srodnih društveno-humanističkih znanosti.

Odabir ovogodišnje teme broja Civilizacijski i kulturni susreti zacrtava tematiku koju bismo predložili potencijalnim izlagačima. Fenomen civilizacijskih i kulturnih susreta karakterizira sva povijesna razdoblja, a u najvećoj mjeri obilježava prostor jugoistočne Europe, pa tako i hrvatski povijesni prostor, koji se mogu promatrati kao mjesto susreta civilizacija i kultura u dugome povijesnom trajanju.

Iz perspektive suvremene historije isprepletanja moglo bi se konstatirati da kultura, koja obuhvaća simboličke, i civilizacija, koja pokriva materijalne i tehnološke aspekte života neke zajednice, nastaju u dinamičnim povijesnim procesima susretanja, prožimanja, preklapanja, ali i otpora, isključivanja i odbacivanja. Izlagači koji se žele prijaviti na skup trebaju upravo navedene fenomene staviti u tematskih fokus svojih izlaganja.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, stupanj obrazovanja i poslati sažetak, odnosno kratko pojašnjenje teme o kojoj se namjerava izlagati (ne više od petsto riječi). Moguće je izlagati na hrvatskom jeziku i njemu srodnim jezicima (srpskom, bosanskom, crnogorskom) te na engleskom jeziku. Izlaganje može trajati najviše 20 minuta.

Prijave je moguće podnijeti do 31. ožujka 2022. godine na mail adresu časopisa casopis.protempore@gmail.com.

Dio će izlaganja sa skupa – ovisno o odluci uredništva – biti objavljen u 17. broju časopisa.

Poziv – Pro tempore