OBAVIJEST O TERENSKOJ NASTAVI I ARHEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA U GARDUNU KOD TRILJA (TILURIUM) I NA POLOŽAJU KLANAC (NP KRKA)

Terenska nastava (prva grupa studenata) i arheološka istraživanja rimskog legijskog logora Tilurium u Gardunu kod Trilja održavat će se od 15. do 28. rujna 2024. godine.

Terenska nastava (druga grupa studenata) i arheološka istraživanja na položaju Klanac na području Nacionalnog parka Krka održavat će se od 29. rujna do 12. listopada 2024 godine.

Upite i prijave studenata (s naznakom preferirane grupe) poslati na dbuzanic@ffzg.unizg.hr